Obraz z roku 1956-9

Olej na kartonu od Vlad. Panušky (Červený hrádek )

Nabídněte